VesselFlag – Özel Yat Çözümleri

Kullanım Koşulları

Uygulanabilirlik

Bu genel kullanım koşulları, müşteri tarafından Vessel Flag’a verilen tüm (mevcut ve gelecekteki) görevler için geçerlidir. Bu genel kullanım koşulları, Vessel Flag’ın ortakları ve çalışanları ile Vessel Flag tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar tarafından da değişmez bir şekilde kullanılabilir. Bu genel kullanım koşulları, aksi yazılı olarak anlaşılmadıkça geçerlidir. Müşterinin genel kullanım koşullarının uygulanabilirliği açıkça reddedilir.

Görev

Vessel Flag, faaliyetlerini yalnızca müşteri için yürütür; üçüncü taraflar bunlardan herhangi bir hak iddia edemez. Vessel Flag, sözleşmenin yürütülmesinde üçüncü tarafları işe almak hakkına sahiptir. Üçüncü tarafların dahil edilmesi, mümkün olduğu kadar müşteri ile danışarak gerçekleştirilir. Vessel Flag, üçüncü tarafların etkinleştirilmesi sırasında üçüncü taraf sorumluluk sınırlamalarını kabul etme hakkına sahiptir. Müşteri, Vessel Flag tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak üçüncü şahısların zararlarından dolayı Vessel Flag’ı tazmin eder, bunlar müşteri için sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak üçüncü şahısların zararlarıdır, bu aynı zamanda bu tür taleplere karşı savunma maliyetlerini içerir.

Hizmetler

Müşteri adına, Vessel Flag çeşitli ülkelerde gemi kaydı için danışmanlık ve operasyonel faaliyetler de dahil olmak üzere, müşterinin takdirine bağlı olarak ve ilgili kayıt ülkesinin yasal kurallarına göre, hizmetler sunar. Bu hizmetler, bir geminin bir ülkede kaydedilmesi için gerekli veya uygunsa, ilgili ülkedeki bir veya daha fazla yasal varlığın kurulmasını da içerir. Ayrıca, Vessel Flag, ilgili kayıt ülkesinin yasal kurallarına izin veriyorsa, bir veya daha fazla radyo lisansı almak amacıyla hizmetler sunar. Bir geminin kaydedilmesi ve/veya bir radyo lisansının sağlanması için ilgili ülkede bir ofis adresi varsa ve bu bir geminin kaydedilmesi veya bir radyo lisansının sağlanması için gerekiyorsa, müşteri bu ofis adresini sadece bir konum ve gemi veya sahibinin posta adresi olarak kullanma hakkına sahiptir. Müşterinin Vessel Flag’ın ofis adresini başka amaçlarla kullanması kesinlikle yasaktır. Yalnızca müşteri adına, Vessel Flag müşterinin seçtiği ülkede gemisinin kaydedilmesi ve/veya bir radyo lisansının sağlanması için gerekli olan faaliyetleri yürütür ve kayıtlı bir gemi veya radyo lisansının sağlanması amacıyla seçilen ülkede bir veya daha fazla yasal varlığın kurulması ve bu yasal varlıkların sürdürülmesi. İlgili faaliyetler, Vessel Flag’ın ilgili ülke için bir bütün olarak bir paket hizmet oluşturduğu bir parçasıdır.

Müşterinin Yükümlülükleri

Müşterinin görevi her zaman Vessel Flag tarafından kayıt ülkesi için derlenen toplam hizmet paketini içerir ve müşterinin bu toplam paketi satın alması zorunludur. Müşteri, Vessel Flag’ın sözleşme gereğince görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmesi için gereken doğru belgelerin zamanında ve doğru bir şekilde tesliminden sorumludur. Müşteri, Vessel Flag tarafından verilen görevlere ilişkin tüm faturaları vadesi zamanında ve gereken tutarları Vessel Flag’ın banka hesabına aktararak ödemekle yükümlüdür. Vessel Flag’ın faturaları ile ilgili olarak yapılan itirazlar, fatura tarihinden itibaren on dört gün içinde, aksi takdirde itiraz hakkının kaybedileceği şekilde yapılmalıdır. Müşteri, Vessel Flag’ın faturalarının ödemesini askıya almak veya Vessel Flag’ın faturalarını karşılamak suretiyle ödeme yapmaya yetkili değildir. Faturaların vadesi geçtiğinde, Vessel Flag yasal faiz ve makul ön yargılı veya tahsilat masrafları talep eder ve Vessel Flag’ın haklarına zarar vermeden yargılama masraflarını talep etme hakkına sahiptir. Vessel Flag’ın web sitesinde listelenen veya müşteri ile başka şekilde iletişim kurulan tüm fiyatlar her zaman fiyat değişikliklerine tabidir. Vessel Flag’ın fiyatlarını ara sıra ayarlamak ve müşteriye iletmek hakkı bulunmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlanması

Vessel Flag, belirli ülkelerde gemi kaydı veya radyo lisansı için gereken belgelerin zamanında, eksiksiz veya düzgün bir şekilde sağlanmasının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Müşteri, kendisine ödemesi gereken sözleşme bedelini Vessel Flag’a tamamen veya kısmen ödedikten sonra belirli gerekli belgeleri ve verileri sağlayamayacağını gösterirse, Vessel Flag’ın önceden yaptığı masrafları müşteriden iade edilebilecek miktarla düşmek hakkına sahiptir. Vessel Flag, faturaların ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi sonucunda görevin Vessel Flag tarafından askıya alınması veya sonlandırılması sonucu ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Vessel Flag tarafından faaliyetlerin yeniden başlatılması için ek maliyetler müşteri tarafından karşılanır. Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Vessel Flag, müşterinin ilgili yetkili makamlara periyodik olarak ödenmesi gereken miktarlarla ilgili olarak zamanında veya zamanında ödememesinin sonuçlarından sorumlu tutulamaz; bu durumda (devlet) vergileri ve ticaret sicili masrafları gibi. Vessel Flag, bu masrafların ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi sonucunda yetkili makamlar tarafından uygulanan herhangi bir para cezası, diğer masraflar ve/veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Vessel Flag, geminin kaydedildiği ilgili ülkede veya radyo lisansı veren ülkede (niyetle) yasal değişikliklerin veya düzenlemelerin sonuçlarından sorumlu tutulamaz; bu değişiklikler sonucunda bir geminin kaydı artık geçerli olmayabilir, bir radyo lisansı iptal edilebilir veya mevcut bir kayıt veya lisans yenilenmeyebilir. Vessel Flag, müşteriye karşı taahhütlerinin yerine getirilmesindeki herhangi bir eksiklikten dolayı sorumlu tutulamaz, ancak müşteri Vessel Flag’ı derhal ve yazılı olarak bir eksiklik konusunda ihbar etmişse ve Vessel Flag kısa bir süre içinde eksikliği gidermemişse müşteri tarafından ihbar yapılmıştır. Bu makalenin önceki paragraflarının hükümlerine rağmen, Vessel Flag’ın sorumluluğu her zaman doğrudan zararlarla sınırlıdır. Dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar için, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Vessel Flag hiçbir zaman sorumlu tutulamaz. Bu makalenin önceki paragraflarının hükümlerine rağmen, Vessel Flag’ın herhangi bir sorumluluğu, Vessel Flag’ın ilgili sözleşmenin yürütülmesi için müşteriye fatura ettiği maksimum tutara veya Vessel Flag’ın sigortacısının ödemesi gereken maksimum tutara kadar sınırlıdır. Tazminat hakkı, müşterinin zararları ve Vessel Flag’ın sorumluluğunu öğrendiği veya öğrenmiş olabileceği tarihten itibaren 6 ay sonra düşer.

🇬🇧
X